Direct naar inhoud

Communicatiecursus

Slechthorendheid kan mensen isoleren. Om te leren omgaan met slechthorendheid verzorgen een logopedist en een maatschappelijk werker van Libra een communicatiecursus.

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van één ochtend in de week. De groepsgrootte is maximaal zes paren (dus 12 mensen).

De inhoud van de cursus is tweeledig:

  • De logopedist vertelt u over de communicatieregels en technische spraakafzien. Bij spraakafzien moet u denken aan liplezen maar dan in een breder verband. We letten op de lippen/mondstand, maar ook op de gezichtsuitdrukking van de spreker en iemands houding.
  • De maatschappelijk werker gaat in op het sociale en isolerende aspect van slechthorendheid en hoe de slechthorende en zijn partner hiermee om kunnen gaan. En nog belangrijker hoe de partners op een nieuwe manier met elkaar kunnen omgaan om zo optimaal mogelijk te communiceren.

Interesse?

U kunt in aanmerking komen voor deze cursus als u patiënt bent van ons centrum en aangeeft dat u problemen ondervindt bij de communicatie die veroorzaakt worden door uw slechthorendheid. U kunt zich aanmelden bij een medewerker van het audiologisch centrum. We werken met een wachtlijst waardoor het dus niet zeker is dat u direct kunt deelnemen aan de eerstvolgende cursus. De cursus wordt in Breda en Tilburg driemaal per jaar gestart zodra er voldoende deelnemers zijn.

Meer informatie

Folder Communicatiecursus