Direct naar inhoud

Breinstraat, hét platform voor jongeren met NAH

Zaterdag 4 september werd onder toeziend oog van hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder www.breinstraat.nl gelanceerd. Het startsein hiervoor werd gegeven door projectgroep lid en onderzoeker bij Basalt Menno van der Holst tijdens de ‘Ouder Kind Dag’ van de Edwin van der Sar Foundation.

Website Breinstraat.nl

De website breinstraat.nl biedt jongeren en jongvolwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) een platform om lotgenoten te ontmoeten, ervaringen te delen en vragen te stellen. Daarnaast geeft de website informatie over hersenletsel, herstel en behandeling. Ook familie, vrienden en professionals die betrokken zijn bij jongeren met NAH kunnen er terecht.

Diagnose NAH

NAH bij jongeren komt veel voor en is een toenemend probleem in Nederland. Elk jaar krijgen zo’n 19.000 jongeren tot 24 jaar de diagnose NAH. Doordat de hersenen na het letsel o.a. minder goed in staat zijn prikkels te verwerken dreigt deze groep vroeg of laat op school, op werk of sociaal vast te lopen. De problemen worden vaak niet (h)erkend, of men weet de juiste route naar hulp niet te vinden, waardoor jongeren en ouders onnodig lang tobben met vragen en problemen met alle gevolgen van dien. Breinstraat is ontwikkeld om in een vroeg stadium jongeren met NAH als ervaringsdeskundigen in een veilige omgeving, achter een inlog in een gesloten community, met elkaar in contact te brengen. In een afgeschermde omgeving kunnen de jongeren een profiel aanmaken met hun persoonlijke verhaal zodat ze elkaar gemakkelijk kunnen vinden. Daarnaast biedt het platform allerlei informatieve filmpjes over NAH. Zo leren jongeren tijdig meer over de gevolgen van hun hersenletsel en hoe hiermee om te gaan.

Samenwerking

Breinstraat is ontwikkeld door Basalt, Heliomare, Breinsupport en De Haagse Hogeschool en wordt mede mogelijk gemaakt door de Hersenstichting. Voor een goede inhoudelijke invulling van het platform is nauw samengewerkt met jongeren met NAH, ouders, hulpverleners, onderwijsprofessionals, ambulant begeleiders en patiëntenorganisaties. De jongeren, revalidanten, van Heliomare, BreinSupport en Basalt hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en vormgeving van het nieuwe platform en gaan ook een belangrijke rol spelen bij het beheer. In de komende maanden zal er op basis van feedback van de gebruikers verder gewerkt worden aan de verbetering van Breinstraat en zullen er ook nieuwe functionaliteiten, zoals ‘Mijn Agenda’ toegevoegd worden.