Direct naar inhoud

Nieuw lid raad van toezicht Libra Revalidatie & Audiologie

De samenstelling van de raad van toezicht van Libra Revalidatie & Audiologie verandert per 1 januari 2019 met de benoeming van Ria Hendrikx als lid van de raad van toezicht. Op die datum treedt Frans Penninx terug als lid vanwege het verstrijken van zijn tweede benoemingstermijn.