Direct naar inhoud

Publicaties

Wilt u iets publiceren over medisch specialistische revalidatie of complexe audiologische problemen, dan helpen wij u graag verder. Ook als u een medewerker of cliënt van Libra Revalidatie & Audiologie wilt interviewen of als u beeldmateriaal nodig heeft, kunt u bij ons aankloppen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie via telefoon: 088 – 313 3296 of mail: communicatie@libranet.nl.

Publicaties

Bekijk een overzicht van de publicaties die Libra uitgebracht heeft zoals de Jaarbeelden, Jaarverantwoording, Milieujaarverslag en het Strategisch Beleid.

Bekijk de publicaties

Nieuwsbrieven

Libra Revalidatie & Audiologie geeft voor de sector Revalidatie ongeveer 6 keer per jaar twee verschillende digitale nieuwsbrieven uit.

Bekijk de nieuwsbrieven

Beeld & foto

Zelf opnamen maken in gebouwen of op terreinen van Libra is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de afdeling communicatie. Dit om de privacy van onze medewerkers, cliënten en bezoekers van Libra te waarborgen. Het is niet toegestaan om terreinen of gebouwen te betreden met ingeschakelde opnameapparatuur, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend. Onder opnameapparatuur verstaan wij alle vormen van beeld- en geluidsregistratie.